Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi środkami, sprzętem oraz doświadczeniem do wykonywania inwestycji związanych z ochroną środowiska i regulacją gospodarki wodno – ściekowej.

Galeria realizacji

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Sieci wodociągowe

Przewierty horyzontalne

Roboty melioracyjne

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Regulacje cieków wodnych

Budowle hydrotechniczne

Roboty ziemne ciężkim sprzetem

Transport towarowy

Doradztwo techniczne

inspekcja TV kanałów sanitarnych