Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi środkami, sprzętem oraz doświadczeniem do wykonywania inwestycji związanych z ochroną środowiska i regulacją gospodarki wodno – ściekowej.

Skontaktuj się z nami

 

Przedsębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
„HYDROCOMPLEX”

28-100 Busko Zdrój
ul. Jabłoniowa 15

Biuro, Baza sprzetu:

28-100 Busko Zdrój
ul. Objazdowa 26A

NIP: 655-168-22-92
Regon: 292457196

Fax. 041 201 0555

Mariusz Kozera – tel. 501 522 977
Zdzisław Kozera (dyr. techniczny) – tel. 502 336 648

Piotr Sikora (kierownik przygotowania i realizacji produkcji) – tel. 693 559 046
Paweł Florczyk (zaopatrzenie) – tel. 507 057 580

e-mail: biuro@hydrocomplex.com.pl

Numer konta PKO BP: 53 1020 2645 0000 5102 0027 8218

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Sieci wodociągowe

Przewierty horyzontalne

Roboty melioracyjne

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Regulacje cieków wodnych

Budowle hydrotechniczne

Roboty ziemne ciężkim sprzetem

Transport towarowy

Doradztwo techniczne

inspekcja TV kanałów sanitarnych