Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi środkami, sprzętem oraz doświadczeniem do wykonywania inwestycji związanych z ochroną środowiska i regulacją gospodarki wodno – ściekowej.

O firmie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „HYDROCOMPLEX” działa na rynku od marca 2007roku zarządzane jest przez mgr inż. Mariusz Kozera posiadającego wieloletnie doświadczenie w branży budownictwa wodnego i ochrony środowiska.

 

– absolwent AKADEMII ROLNICZEJ w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

– uprawnienia budowlane nadane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Kielcach w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych nr SWK/0012/OWOS/03

– uprawnienia budowlane nadane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Kielcach w zakresie konstrukcyjno – budowlanym nr SWK/0109/OHOK/06

– pełnienie funkcji inżyniera oraz kierownika budowy pracując w P.B.W i O.Ś. „BUSKOPOL” Sp. z o.o. przez okres 7 lat. ( 2001r.÷ 2007r.)

 

Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi środkami, sprzętem oraz doświadczeniem do wykonywania inwestycji związanych z ochroną środowiska i regulacją gospodarki wodno – ściekowej.

 

Zapewniamy:

 

Posiadamy niezbędny sprzęt do robót ziemnych:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych
„HYDROCOMPLEX”
Zaprasza do współpracy zarówno jednostki administracji samorządowej , rządowej oraz spółki prawa handlowego i osoby fizyczne ceniące sobie solidność, rzetelność i terminową realizację zleconych zadań.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Sieci wodociągowe

Przewierty horyzontalne

Roboty melioracyjne

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Regulacje cieków wodnych

Budowle hydrotechniczne

Roboty ziemne ciężkim sprzetem

Transport towarowy

Doradztwo techniczne

inspekcja TV kanałów sanitarnych